• افراد موفق در اینستاگرام

    هاجر زمردیان یا ماما لیلی ؟

    هاجر زمردیان یا ماما لیلی؟ خیلی وقت بود احساس می‌کردم نیازه افراد موفقی رو پیدا کنم که با داشتن یک یا چند مهارت به موفقیت رسیدن نه با خودنمایی و حاشیه درست کردن وجذب فالور. و اون هارو برای گرفتن ایده و انگیزه به دیگران معرفی کنم اولین نفر از این افراد هاجر زمردیان معروف به ماما لیلی . خب از اسمشون پیداست که ایشون ماما هستن .موسس مرکز ماماسنتر که در آن مکان تمام خدمات مثل(آزمایش خون ،سونوگرافی، متخصص زنان ، ماما و…)به زنان و مادران باردار ارائه میشد ولی بدلیل یکسری از مشکلات الان مرکز ایشون بسته است. فقط بخش مامایی آن به اسم لیان مشغول فعالیت است…